Verleden van Flevoland – Swifterbantcultuur

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Toekomstplan De Abelen buitensport en recreatie

Als het goed is hebt u een brochure m.b.t. zwembad De Abelen op uw deurmat gevonden. In deze brochure vindt u het resultaat van tientallen gesprekken die de werkgroep zwembad de Abelen met belanghebbende organisaties en groepen heeft gevoerd over de toekomst van het zwembad. De gemeente Dronten heeft de vereniging voor dorpsbelangen gevraagd een dergelijk plan te maken.

Uit de gesprekken blijkt dat er behoefte is aan een terrein waar niet alleen kan worden gezwommen maar wat gedurende het hele jaar uitnodigt op allerlei manieren actief te recreëren. De sportverenigingen gaven aan dat zij gebruik willen maken van een buitenlocatie voor beachsporten (volleybal, handbal) en buitentrainingen (Judo). De scholen hebben behoefte aan een buitenterrein voor een  deel van de gymlessen. Ook voor de buitenschoolse opvang zou een sport en spel terrein een aanwinst zijn. Maar het terrein moet gebruikt worden door zo veel mogelijk inwoners van ons dorp.

Daarom vraagt de werkgroep u de brochure goed te lezen en er op te reageren. Dit kan door het invullen van de vragenlijst via de volgende link: dorpsbelangenswifterbant.nl/vragenlijst

of scan de QR-code     

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Paddentrek

Ieder voorjaar, zo vanaf eind februari, vindt de paddentrek plaats.
Na hun winterrust gaan de dieren op weg naar het water waar ze – jaren eerder – als paddenvisje leefden en als klein padje het water verlieten.
Dat water is de plaats waar ze zullen paren en hun eiersnoeren afzetten. Ook andere amfibieën zoals kikkers en salamanders maken deze reis.
Bij een stijgende temperatuur worden meestal eerst de mannetjes en dan de vrouwtjes wakker. Padden zijn amfibieën en zijn voor hun activiteit grotendeels afhankelijk van hun omgevingstemperatuur. Hoe hoger die temperatuur, hoe actiever de pad. Tijdens hun tocht naar het water moeten de padden vaak drukke verkeerswegen oversteken en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden zijn in het hele land vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat de dieren veilig naar de overkant kunnen bereiken.

In Swifterbant plaatsen vrijwilligers in het voorjaar waarschuwingsborden om aan te geven dat de paddentrek weer is begonnen.  Als automobilisten de snelheid aan passen geven zij padden de kans om snel naar de overkant te hoppen. En ook fietsers wordt hiermee gevraagd om op te passen voor overstekende padden.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Windplan Blauw past plannen aan. Maar is het genoeg?

Naar aanleiding van de plannen van Windplan Blauw, om vijf windmolens dicht bij ons dorp te plaatsen (waarvan twee in het Swifterbos) heeft Dorpsbelangen Swifterbant in mei 2018 een petitie gestart. Ongeveer 800 handtekeningen werden opgehaald met deze petitie.

Wijziging
Inmiddels zijn de plannen van Windplan Blauw gewijzigd en zijn de locaties van de vier van de vijf molens 80 meter opgeschoven.
Maar of en in hoeverre dit nog effect gaat geven op het dorp, is niet duidelijk. Volgens Windplan Blauw zijn de molens zo hoog en breed, dat de wieken nog steeds over het bos heen zullen draaien
Dorpsbelangen Swifterbant wil daarom graag weten wat de effecten op het dorp zijn van windmolens op deze nieuwe locaties.

Beroep
Daarvoor zal Dorpsbelangen Swifterbant beroep aan moeten tekenen tegen deze locaties waardoor er een nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) aangevraagd kan worden.

Uw mening telt!
Wij willen graag van u weten wat u er van vindt.
Vul daarom onze korte enquête in en laat weten of u vindt dat Dorpsbelangen Swifterbant beroep moet aantekenen of niet.

Klik daarom op onderstaande link. Invullen kost u slechts drie minuten.  https://nl.surveymonkey.com/r/PCGBGB6?

 

___________________________________________________________________________________________________________________


NEE tegen plaatsing en OVERLAST van 5 windmolens (te dicht) bij Swifterbant en in het bos.

In de plannen om windturbines/windmolens in Flevoland in lijnopstellingen te plaatsen, komen westelijk van Swifterbant 2 van deze windmolens in ons bos  en 3 veel te dicht bij het dorp, waardoor wij als inwoners overlast zullen ervaren en uitbreidingsmogelijkheden van ons dorp geblokkeerd zullen worden. Overlast van slagschaduw, van geluid en van het constant zien van de ronddraaiende beweging.

Door heel Flevoland zullen windmolens verdwijnen. Van veel van die windmolens heeft nu niemand last. Maar nu wil men 5 enorm hoge windmolens op nieuwe plekken plaatsen en hiervan zullen wij wel last ondervinden. Verder tast het ons bos aan! Oud bos produceert vele malen meer zuurstof dan jonge aanplant. Nieuw bos aanleggen zal dus pas over 20 tot 30 jaar opbrengen wat dit huidige bos nu al opbrengt.

Waarom deze windmolens daar gepland zijn?

Omdat men ooit bedacht heeft dat de windmolens niet meer kriskras door het landschap mogen staan, maar in een lijnopstelling moeten komen met een vaste onderlinge afstand. Voor een rustiger beeld. Het beeld wat wij als dorpsbewoners vervolgens zullen gaan ervaren wordt hier in niet meegewogen. En dat kan niet!

Na protesten is gesteld dat er wel draagvlak moet zijn voor deze 5 molens. En die is er niet, maar dat moeten we wel aantonen.

Onderteken deze petitie via onderstaande link en laat zien dat je ook TEGEN het plaatsen van deze 5 windmolens bent. Zeg NEE en bescherm de leefbaarheid in ons dorp en bescherm ons Swifterbos.

Onderteken hier uw petitie

Vergeet niet om na ondertekening ook nog in de mail die u ontvangt op de link te klikken om uw stem te bevestigen.