Archief Documenten

Op deze pagina staan oudere documenten ter inzage gerubriceerd per onderwerp:
(Nieuwe documenten staan bovenaan, de oudste onder)

 

Ledenvergadering

Notulen ALV gehouden 22-03-2016
Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen
Financieel Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen
Notulen ALV gehouden 04-03-2015
Jaarverslag belangenbehartiging en evenementen jaargang 2015
Jaarrekening 2015 Dorpsbelangen
Agenda ledenvergadering 22-03-2016
Uitnodiging ledenvergadering 2016
Ledenvergadering brief 2016