Windmolens

Vanuit de portefeuille windmolens houden we als dorpsbelangen een vinger aan de pols bij Windplan Blauw.
Windplan Blauw is een initiatief om de huidige windmolens in de Noordwesthoek van Flevoland, waar Swifterbant in valt, te vervangen door lijnopstellingen met een grotere capaciteit. Als dorpsbelangen zijn we voorstander van duurzame energie en daarmee ook voorstander van Windplan Blauw. Dit plan is geïnitieerd door organisaties SwifterWint en Nuon, die onder de naam Windplan Blauw nauw samenwerken met de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en het Rijk. Het doel is het realiseren van een aantal lijnopstellingen van windmolens met een hoge capaciteit en de sanering van de huidige windmolens in het gebied.

Dorpsbelangen houdt o.a. in de gaten of het windplan niet voor overlast zorgt in de dorpskern van Swifterbant en heeft daarom ook namens de inwoners een zienswijze ingediend tegen de locatie van een aantal molens ten westen van Swifterbant, tegen het dorp aan. Dorpsbelangen is van mening dat de windmolens niet in het Swifterbos, dan wel tegen de bosrand aan moeten komen. Daarom wordt nu gekeken op welke locatie deze molens wel kunnen komen.
Via onze kanalen houden we de inwoners van Swifterbant op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het laatste nieuws kunt u vinden op de website van Windplanblauw.